Personeel/ Staff

Personeel/ Staff

Die beheerliggaam van Laerskool Millennium Primary word elke derde jaar deur die ouers en onderwysers van die skool verkies. Ouers verkies die ouerlede en die onderwysers die personeellede. 

1. Bestuurspan/ Management Team

Hoof/ Principal 
Mnr ET Grobler 

Adjunkhoof/ Deputy Principal 
Mnr B Da Silva 

Departementshoofde/ Head of Departments 
Me L Britz (Grondslagfase/ Foundation Phase) 
Me G Viljoen (Intersenfase/Intersen Phase)
Mnr G Scholtz (Asset Management /Bate Bestuur)
Mnr HS Verster (Opvoedkundige Leiding/ Educational Guidance)


2. Onderwysers/ Teachers

Graad 1/ Grade 1 
Me M Koekemoer (Graadhoof/ Head of grade)
Me K Roos 
Me A Havenga 
Me A De Bruyn

Graad 2/ Grade 2 
Me S Masuga (Graadhoof/Head of grade)
Me L Britz 
Me L Marx
Me W Pawson 
Me R Maré

Graad 3/ Grade 3 
Me F Harmse  (Graadhoof/ Head of grade)
Me D Da Silva
Me C Coertzen
Me S Bekker
Me I Booyens

Graad 4/ Grade 4 
Me G Viljoen (Graadhoof/ Head of grade) 
Me W Pawson
Me L Cilliers
Mnr G Scholtz

Graad 5/ Grade 5 
Me M Masumbuka (Graadhoof/ Head of grade)
Mnr G Wheeler
Me C Steenkamp

Graad 6/ Grade 6 
Mnr A Todd (Graadhoof/Head of grade)
Mnr F Grobler
Mnr G Nagel

Graad 7/ Grade 7 
Me S Van Eck (Graadhoof/ Head of grade)  
Mnr L van der Walt 
Mnr C Erasmus

LSOB klas/ LSEN class 
Me D Reid

Berader/Counsellor
Me A Hill

Setswana 2nd Additional Language
Me Ruth Tshwene


3. Ondersteuningspersoneel/ Support staff

Administratiewe personeel/ Administrative staff 
Me M Botes
Me T Beneke
Me A Marais 
Me E Pieterse

Onderwys-Assistente/ Teaching Assistants 
Mnr T Keotleng 
Me B van Aswegen 
Me A Wolmarans 
Me R Brits
Me A Couvaras
Mnr G Pienaar
Mnr J Venter

Ondersteuningspersoneel/ Support staff 
Mnr P Keyter 
Mnr A Sethosa 
Me M Tlekeni 
Mnr L Mashupane 
Mnr G.B Mafora
Me P Ken
Mnr I Mahubedu

 

Laerskool Millennium Primary

"A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning."    Brad Henry