Personeel/ Staff

Personeel/ Staff

Die beheerliggaam van Laerskool Millennium Primary word elke derde jaar deur die ouers en onderwysers van die skool verkies. Ouers verkies die ouerlede en die onderwysers die personeellede. 

1. Bestuurspan/ Management Team

Hoof/ Principal 
Mnr ET Grobler 

Adjunkhoof/ Deputy Principal 
Mnr B Da Silva 

Beheerligam/Governing Body
Me D Botha
Mr M Blaai
Mr T Lemeke
Me F Mazibuko
Mr T Mbambisa
Me A Wisse

Departementshoofde/ Head of Departments 
Me L Britz (Grondslagfase/ Foundation Phase) 
Mnr E Coetzee (Intersen fase/phase) 
Mnr HS Verster (Opvoedkundige Leiding/ Educational Guidance)


2. Onderwysers/ Teachers

Graad 1/ Grade 1 
Me M Koekemoer (Graadhoof/ Head of grade)
Me K Groenewald 
Me A Havenga 
Me L Van Lill

Graad 2/ Grade 2 
Me L Britz 
Me L Marx (Graadhoof/ Head of grade) 
Me S Bekker 
Me S Masuga

Graad 3/ Grade 3 
Me F Harmse  (Graadhoof/ Head of grade)
Me L Cilliers
Me C Coertzen

Graad 4/ Grade 4 
Me G Viljoen (Graadhoof/ Head of grade) 
Me W Pawson
Me F Harmse

Graad 5/ Grade 5 
Me A Vermeulen  (Graadhoof/ Head of grade)
Me M Masumbuka
Mnr F Grobler 

Graad 6/ Grade 6 
Me D Erasmus (Graadhoof/ Head of grade) 
Me S van Eck 
Mnr A Todd 

Graad 7/ Grade 7 
Mnr G Nagel (Graadhoof/ Head of grade)  
Mnr G Wheeler (Mnr M Henn)
Mnr L van der Walt 

LSOB klas/ LSEN class 
Me D Prinsloo

Setswana Second Additional Language
Me A Sebothe


3. Ondersteuningspersoneel/ Support staff

Administratiewe personeel/ Administrative staff 
Me M Wallace 
Me M Britz
Me A Marais 
Me E Pieterse Onderwys 

Assistente/ Teaching Assistants 
Mnr T Keotleng 
Me B van Aswegen 
Me A Wolmarans 
Mnr T Human
Mnr Emmanu-el Kruger
Me N Botha

Ondersteuningspersoneel/ Support staff 
Mnr P Keyter 
Mnr A Sethosa 
Me M Tlekeni 
Mnr L Mashupane 
Mnr G.B Mafora
Me P Ken
Mnr I Mahubedu

Berader/ Councilor 
Mrs N Swanepoel

Laerskool Millennium Primary

"A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning."    Brad Henry