Personeel/ Staff

Personeel/ Staff

Die beheerliggaam van Laerskool Millennium Primary word elke derde jaar deur die ouers en onderwysers van die skool verkies. Ouers verkies die ouerlede en die onderwysers die personeellede. 

1. Bestuurspan/ Management Team

Hoof/ Principal 
Mnr ET Grobler 

Adjunkhoof/ Deputy Principal 
Mnr B Da Silva 

Departementshoofde/ Head of Departments 
Me L Britz (Grondslagfase/ Foundation Phase) 
                   (Intersen fase/phase) 
Mnr HS Verster (Opvoedkundige Leiding/ Educational Guidance)


2. Onderwysers/ Teachers

Graad 1/ Grade 1 
Me M Koekemoer (Graadhoof/ Head of grade)
Me K Groenewald 
Me A Havenga 
Me A Scheepers

Graad 2/ Grade 2 
Me S Masuga (Graadhoof/Head of grade)
Me L Britz 
Me L Marx
Me S Bekker 
Me W Pawson
Me C Badenhorst

Graad 3/ Grade 3 
Me F Harmse  (Graadhoof/ Head of grade)
Me D Da Silva
Me C Coertzen
Me S Bekker

Graad 4/ Grade 4 
Me G Viljoen (Graadhoof/ Head of grade) 
Me W Pawson
Me L Cilliers

Graad 5/ Grade 5 
Me M Masumbuka (Graadhoof/ Head of grade)
Mnr F Grobler 
Me S Van Eck

Graad 6/ Grade 6 
Me D Erasmus (Graadhoof/ Head of grade) 
Me L Erasmus
Mnr A Todd 

Graad 7/ Grade 7 
Mnr G Nagel (Graadhoof/ Head of grade)  
Mnr G Wheeler 
Mnr L van der Walt 

LSOB klas/ LSEN class 
Me D Reid


3. Ondersteuningspersoneel/ Support staff

Administratiewe personeel/ Administrative staff 
Me M Wallace 
Me T Beneke
Me A Marais 
Me E Pieterse

Onderwys-Assistente/ Teaching Assistants 
Mnr T Keotleng 
Me B van Aswegen 
Me A Wolmarans 
Mnr T Human
Mnr T Barnard
Me R Brits
Me A Couvaras

Ondersteuningspersoneel/ Support staff 
Mnr P Keyter 
Mnr A Sethosa 
Me M Tlekeni 
Mnr L Mashupane 
Mnr G.B Mafora
Me P Ken
Mnr I Mahubedu

Setswana Second Additional Language
Mrs Naomi Mokgethi
 
Berader/ Councilor 
Mrs N Swanepoel

Laerskool Millennium Primary

"A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning."    Brad Henry