Personeel/ Staff

Personeel/ Staff

Die beheerliggaam van Laerskool Millennium Primary word elke derde jaar deur die ouers en onderwysers van die skool verkies. Ouers verkies die ouerlede en die onderwysers die personeellede. 

1. Bestuurspan/ Management Team

Hoof/ Principal 
Mnr ET Grobler 

Adjunkhoof/ Deputy Principal 
Mnr B Da Silva 

Departementshoofde/ Head of Departments 
Me L Britz (Grondslagfase/ Foundation Phase) 
Mnr E Coetzee (Intersen fase/phase) 
Mnr HS Verster (Opvoedkundige Leiding/ Educational Guidance)


2. Onderwysers/ Teachers

Graad 1/ Grade 1 
Me L Britz 
Me C Coertzen (Graadhoof/ head of grade) 
Me M Koekemoer 
Me A Havenga 

Graad 2/ Grade 2 
Me S Masuga (Graadhoof/ head of grade) 
Me S Bekker 
Me K Groenewald
Me L Marx 

Graad 3/ Grade 3 
Me Z Coetzee 
Me F Harmse  (Graadhoof/ head of grade)
Me Y De Lange 

Graad 4/ Grade 4 
Me E Pyper (Graadhoof/ head of grade) 
Me A Vermeulen 
Me G Viljoen 

Graad 5/ Grade 5 
Me D Erasmus (Graadhoof/ head of grade) 
Mnr W Kruger 
Mnr C van der Berg 

Graad 6/ Grade 6 
Me S van Eck (Graadhoof/ head of grade) 
Mnr E Coetzee 
Mnr A Todd 

Graad 7/ Grade 7 
Mnr G Wheeler 
Mnr M Henn
Mnr G Nagel (Graadhoof/ head of grade)
Mnr L van der Walt 

LSOB klas/ LSEN class 
Me D Prinsloo

Setswana
Me M Masumbuko

Me J Mochudi 


3. Ondersteuningspersoneel/ Support staff

Administratiewe personeel/ Administrative staff 
Me M Wallace 
Me E du Preez 
Me A Marais 
Me E Pieterse Onderwys 

Assistente/ Teaching Assistants 
Mnr T Keotleng 
Me B van Aswegen 
Me A Wolmarans 
Mnr A Deyzel
Mnr T Human

Ondersteuningspersoneel/ Support staff 
Mnr P Keyter 
Mnr A Sethosa 
Me M Tlekeni 
Mnr L Mashupane 
Mnr G.B Mafora

Berader/ Councilor 
Mrs N Swanepoel

Laerskool Millennium Primary

"A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning."    Brad Henry