Kultuur/ Culture

Kultuur/ Culture

By Laerskool Millennium poog ons werklik om elke leerder se talente te ontwikkel. Die skool se hoë kultuurstandaarde word jaarliks weerspieël in die uitstekende kunswedstryd uitslae by die RACA. Eie aan Laerskool Millennium se Christelike opvoeding is ook ons Volgvoete wat weekliks vir die leerders aangebied word. 

At Millennium Primary we try to develop every learner’s talents. The school’s high culture standards are reflected in their excellent achievements at the RACA every year. The learners also get the opportunity to attend Follower’s Feet weekly.   
        

1. RACA Kunstefees/ Cultural Festival

Laerskool Millennium neem jaarliks aan die RACA Kultuurfees deel waar leerders die geleentheid kry om aan verskeie items deel te neem bv. Voordrag, lees, spreekkore, sang, dans, ens. Millennium Primary participates in the RACA Cultural Festival yearly where learners get the opportunity to participate in various items including recitals, choral verse, reading, singing, dancing, etc.

2. Bosjollies/ Bush Bugs

Laerskool Millennium het ’n Landsdiensgroep wat as die Bosjollies bekend staan. Daar word verkeie aktiwiteite met die leerders gedoen soos handvaardighede (kralewerk, kerse maak, ens.), daguitstappies en daar is ook sprekers wat die leerders kom besoek en hulle leer oor die natuur en diere. 

Millennium Primary has a group called the Bush Bugs. Learners get to participate in various activities: arts and crafts (beading, candle making, etc.), excursions and there are also speakers that come and teach the learners about nature and animals.


3. Musieksentrum/Music Centre

Our School has a music centre that offers piano, guitar, vocal, hip hop, etc. lessons


4. Volgvoete/ Follower’s Feet

Die “Volgvoete” is Millies se CSV. Vanaf graag 1 tot graad 3 het weekliks 1 periode waartydens ons leer van Jesus se liefde, wie Jesus is en al die dinge wat Hy vir ons gemaak het. Die graad 4 to 7’s kom weekliks bymekaar. Ons sing lekker saam, bid vir ons skool en mekaar en leer hoe om Christene in die wêreld te wees. 

The grade 1-3 learners have a weekly period of Follower’s Feet. They learn about the Bible, Jesus’s love, who Jesus is and everything Jesus does for us. The grade 4-7 learners also have Follower’s Feet once a week. They sing, pray for our school and learn about different Christian values.

Laerskool Millennium Primary

              "At Millennium Primary we try to develop every learner’s talents"